Request to guardian

 1. विद्यार्थीहरुलाई पहिलो पटक विद्यालयमा भर्ना गर्दा स्वयम् अभिभावकले नै उपस्थित भै विद्यालयको जिम्मा लगाउनुहुन ।
 2. विद्यालयले तोकेको पोशाकमा नियमित रुपमा विद्यालय पठाईदिनुहुन ।
 3. विद्यार्थीको निरन्तर सुधारको लागि कम्तीमा पनि महिनाको २ पटक विद्यालयमा आउनुहुन ।
 4. विद्यालय प्रशासनको अनुमति विना कक्षा अवलोकन नगर्नुहुन ।
 5. सकेसम्म घरमै बनेको ताजा एवं स्वस्थकर खाजा पठाईदिनुहुन ।
 6. यातायातको प्रयोग गर्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयले तोकेको स्थानमा समयमै उपस्थित गराईदिनुहुन ।
 7. आफ्ना बाबुनानीहरुले गृहकार्य गरे नगरेको हेरी उक्त कार्यको लागि आवश्यक वातावरण मिलाईदिनुुहुन ।
 8. आफ्ना बाबुनानीहरुको लागि आवश्यकीय शैक्षिक सामाग्रीको उचित प्रबन्ध मिलाईदिनुहुन ।
 9. विद्यार्थीको प्रत्येक त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा लिन अभिभावक स्वयं उपस्थित भैदिनुहुन ।
 10. विद्यालयको प्रगति एवं उन्नतिको लागि रचनात्मक सुझाव एवं सल्लाह प्रदान गरिदिनुहुन ।
 11. धुम्रपान, मद्यपान एवं सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरी विद्यालय हाताभित्र प्रवेश नगर्नुहुन ।
 12. विद्यालयमा संचालनमा आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुन ।