Code of Conduct for students

 1. नियमित रुपमा समयमै विद्यार्थी विद्यालयमा आउने ।
 2. विद्यालयको पोशामा विद्यालय आउने ।
 3. छात्राहरुको फ्रक घुँडाभन्दा तलसम्म हुनुपर्ने ।
 4. छात्रहरुको पेन्ट र सर्ट साधारण हुनुपर्ने ।
 5. विद्यालयमा विद्यालयको नियम पालना गर्नुपर्ने ।
 6. प्रत्येक परीक्षामा हाजिरी ८० प्रतिशत पुग्नुपर्ने ।
 7. नियमित रुपमा गृहकार्य गर्नुपर्ने ।
 8. विद्यालयमा आयोजना भएका अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा सहभागी हुनुपर्ने ।
 9. विद्यालयको नियमित सरसफाईमा सहभागी हुनुपर्ने ।
 10. विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक सामाग्रीहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने ।
 11. शौचालय तथा खानेपानीको सही रुपले सदुपयोग गर्नुपर्ने ।
 12. शिक्षक र विद्यार्थीबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने ।
 13. गुरु र गुरुआमाको आज्ञा पालना गर्नुपर्ने ।
 14. विद्यार्थीले सकेसम्म घरमै बनेको ताजा तथा स्वास्थ्यवर्दक खाजा ल्याउनुपर्ने तथा चाउचाउ, चक्लेट तथा अन्य जंक फुडहरु ल्याउन नपाईने ।
 15. विद्यार्थीले विद्यालयमा मोबाईल फोन ल्याउन नहुने ।